Cíle

 

  • sdružovat majitele vozů výše uvedených značek, sdílet informace a pomáhat si s rozvojem klubu

 

  • uspořádat několik formálních i neformálních setkání

 

  • propagace značky a klubu na území ČR a SR

 

  • prezentace klubu na automobilových a veteránských výstavách

 

  • rozšiřovat členskou základnu